გამოცდების ცხრილი
იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მოსწავლეთა სამეცნიერო კონფერენცია