სპორტი და კულტურა

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის ფუნქციონირებს

სპორტული და შემოქმედებითი ცენტრები