ივანე ჯავახიშვილის სახელობის XI სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

16 ივნისი,2019

2019 წლის 14 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა XI სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულეტეტის, ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის (ბაკალავრიატის საფ.) სტუდენტებმა:
• ნინო ოქროპირიძემ და ნონა სრესელმა, მოხსენებით: „გიორგი სააკაძის ფენომენი იოსებ თბილელის „დიდმოურავიანში“ (ხელმძღვანელი, პროფესორი თამარ გოგოლაძე),
• ციური მურზაშვილმა და მარიამ წიქარიძემ, მოხსენებით: „იდეალი თუ ანტიიდეალი კაცისა“ ( ხელმძღვანელი, პროფესორი თამარ გოგოლაძე),
• გვანცა თოფჩიშვილმა, მოხსენებით: „აღმოსავლეთის პარტნიორობა EaP: წარსული, აწმყო და მომავალი“ (ხელმძღვანელები: პროფესორი ზურაბ ჩხიკვაძე, პროფესორი თამარ გოგოლაძე).
ამავე კონფერენციაში, ენათმეცნიერების სექციაზე, მონაწილეობას იღებდნენ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (მაგისტრატურის საფეხურის), სტუდენტები:
• თამარ ამირხანოვი, მოხსენებით: „მიმართვა ოტია იოსელიანის შემოქმედებაში“ (ხელმძღვანელი, პროფესორი მარიამ კობერიძე),
• ლია გოგიაშვილი, მოხსენებით: „სიტყვაწარმოებით გამოხატული უარყოფის ფორმები ქართულში“ ( ხელმძღვანელი, პროფესორი მარიამ კობერიძე).
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გორის უნივერსიტეტის სტუდენტების - ნინო ოქროპირიძისა და ნონა სრესელის მოხსენება: „ქალის არჩევანის უფლება სიყვარულსა და ქორწინებაში ალექსანდრე ყაზბეგის რამდენიმე მხატვრული ტექსტის მიხედვით“, გამოქვეყნდა თსუ პერიოდულ ელექტრონულ ჟურნალში „მერმისი“ (X ნომერი).

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია სსიპ...

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა