სტუდენტთა მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები

16 ივნისი,2019

2019 წლის 14 ივნისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე სასწავლო წლის სტუდენტებმა მარიამ მასურაშვილმა და ლიკა გაგნიძემ (ხელმძღვანელი, მოწვეული სპეციალისტი იოსებ გაბარაევი) მონაწილოება მიიღეს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ სტუდენტთა მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენციაში, სადაც წარადგინეს მოხსენება ,, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო საქართველოში".
მონაწილეებს გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია სსიპ...

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა