სტუდენტთა მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები

16 ივნისი,2019

2019 წლის 14 ივნისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე სასწავლო წლის სტუდენტებმა მარიამ მასურაშვილმა და ლიკა გაგნიძემ (ხელმძღვანელი, მოწვეული სპეციალისტი იოსებ გაბარაევი) მონაწილოება მიიღეს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ სტუდენტთა მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენციაში, სადაც წარადგინეს მოხსენება ,, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო საქართველოში".
მონაწილეებს გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 17 ივლისიდან საზაფხულო სკოლა მიმდინარეობს ქართველი, თურქი და პოლონელი სტუდენტებისთვის.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა

სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიმდინარეობს სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვები.

19 ივლისი, 2019 სრულად ნახვა