ტრენინგები თემებზე:უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამასთან მუშაობა

11 ივლისი,2019

მიმდინარე წლის 11 ივლისს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე დაგეგმილი ტრენინგების ციკლის ფარგლებში, აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის, ჩატარდა ტრენინგები თემებზე:უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის პროგრამასთან მუშაობა (მენტორი: პროფესორი ლევან მიდოდაშვილი) და საუნივერსიტეტო და საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელების გამოყენება. (მენტორები: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, ქალბატონი ნინო გორგიშელი და სტუდენტთა კარიერული განვითარების და მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი, ბატონი ზურაბ ზურაბაშვილი).

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია სსიპ...

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა