ტრენინგი თემაზე სამეცნიერო პროექტების მომზადება

10 ივლისი,2019

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგების შესაბამისად, დაიგეგმა ტრენიგების ციკლი, რომლის ფარგლებშიც, მიმდინარე წლის 9 ივლისს პროფესორმა რუიზან მექვაბიძემ ჩაატარა ტრენინგი თემაზე "სამეცნიერო პროექტების მომზადება".

ტრენინგის პროგრამით გათვალისწინებული იყო პროექტების ტიპების განხილვა, მისი მომზადების, რეალიზაციისა და მონიტორინგის დონეებზე, კერძოდ:
პროექტის არსი, დიზაინი და მართვა
დონორების მოძიება და მათთან ურთიერთობა;
პროექტის განხორციელება;
პროექტის შედეგების შეფასება;

ტრენინგზე ყურადღება გამახვილდა სამეცნიერო კვლევითი პროექტების მომზადებაზე და პრაქტიკული მაგალითების გაანალიზებაზე. ტრენინგის მიმდინარეობისას დამსწრე საზოგადოება აქტიურად იყო ჩართული დისკუსიაში და გამოითქვა სურვილი, რომ დაიგეგმოს მსგავსი ტიპის ტრენინგები, რათა მოხდეს კონკრეტული, პრობლემატური იდეების სამეცნიერო კვლევის დონეზე რეალიზაცია.

მიმაგრებული სურათები

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ სემინარი

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა საქართველოს...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ კონფერენცია სსიპ...

2020 წლის 26 მაისს, გორის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის...

26 მაისი, 2020 სრულად ნახვა