2011 წელი

დადგენილება # 09–1
დადგენილება # 09–2
დადგენილება # 09–3
დადგენილება # 09–4
დადგენილება # 09–5
დადგენილება # 09–6
დადგენილება # 09–7
დადგენილება # 09–8
დადგენილება # 09–9
დადგენილება # 09–10
დადგენილება # 09–11
დადგენილება # 09–12
დადგენილება # 09–13
დადგენილება # 09–14
დადგენილება # 09–15
დადგენილება # 09–16
დადგენილება # 09–17
დადგენილება # 09–18
დადგენილება # 09–19
დადგენილება # 09–20
 დადგენილება # 09–21
დადგენილება # 09–22
დადგენილება # 09–23
დადგენილება # 09–24
დადგენილება # 09–25
დადგენილება # 09–26
დადგენილება # 09–27
დადგენილება # 09–28
დადგენილება # 09–29
დადგენილება # 09–30
დადგენილება # 09–31
დადგენილება # 09–32
დადგენილება # 09–33
დადგენილება # 09–34
დადგენილება # 09–35
დადგენილება # 09–36
დადგენილება # 09–37
დადგენილება # 09–38
დადგენილება # 09–39
დადგენილება # 09–40
დადგენილება # 09–41
დადგენილება # 09–42
დადგენილება # 09–43
დადგენილება # 09–44
დადგენილება # 09–45
დადგენილება # 09–46
დადგენილება # 09–47
დადგენილება # 09–48
დადგენილება # 09–49
დადგენილება # 09–50
დადგენილება # 09–51
დადგენილება # 09–52
 დადგენილება # 09–53
დადგენილება # 09–54
დადგენილება # 09–55
დადგენილება # 09–56
დადგენილება # 09–57
დადგენილება # 09–58
დადგენილება # 09–59
დადგენილება # 09–60
დადგენილება # 09–61
 დადგენილება # 09–62
დადგენილება # 09–63
დადგენილება # 09–64
დადგენილება # 09–65
დადგენილება # 09–66
დადგენილება # 09–67
დადგენილება # 09–68

 დადგენილება # 09–69
დადგენილება # 09-70
დადგენილება # 09-71
დადგენილება # 09-72
დადგენილება # 09-73
დადგენილება # 09–74
დადგენილება # 09–75
დადგენილება # 09–76
დადგენილება # 09–77
დადგენილება # 09–78
დადგენილება # 09–79
დადგენილება # 09–80
დადგენილება # 09–81
დადგენილება # 09–82

დადგენილება # 09–83

დადგენილება # 09–85
დადგენილება # 09–86
დადგენილება # 09–87
დადგენილება # 09–88
დადგენილება # 09–89
დადგენილება # 09–90
დადგენილება # 09–91
დადგენილება # 09–92
დადგენილება # 09–93
დადგენილება # 09–94
დადგენილება # 09–95
დადგენილება # 09–96
დადგენილება # 09–97
დადგენილება # 09–98
დადგენილება # 09–99
 დადგენილება # 09–100
დადგენილება # 09–101
დადგენილება # 09–102
დადგენილება # 09–103

  დადგენილება # 09–104
დადგენილება # 09–105
დადგენილება # 09–106
დადგენილება # 09–107
დადგენილება # 09–108
დადგენილება # 09–109
დადგენილება # 09–110
დადგენილება # 09–111
დადგენილება # 09–112
დადგენილება # 09–113
დადგენილება # 09–114
დადგენილება # 09–115
დადგენილება # 09–116
დადგენილება # 09–117
დადგენილება # 09–118
დადგენილება # 09–119
დადგენილება # 09–120
დადგენილება # 09–121
დადგენილება # 09–122
დადგენილება # 09–123
დადგენილება # 09–124
დადგენილება # 09–125
დადგენილება # 09–126
დადგენილება # 09–127
დადგენილება # 09–128
დადგენილება # 09–129
დადგენილება # 09–130
დადგენილება # 09–131
დადგენილება # 09–132
დადგენილება # 09–133
დადგენილება # 09–134
დადგენილება # 09–135
დადგენილება # 09–136
დადგენილება # 09–137