წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტი

გადაწყვეტილებები

* * * * *

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

კარლო ცერცვაძე- სპიკერი, პროფესორი
ნათია ჟოჟუაშვილი-ასოცირებული პროფესორი 
გიული გიგუაშვილი- პროფესორი
დავით ყაზარაშვილი- სტუდენტი
სოფიკო მეზვრიშვილი -სტუდენტი

განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ლელა ალექსიძე-ასოცირებული პროფესორი
ნინო ბალიაშვილი- სტუდენტი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

ვაჟა ჩოჩია-ასოცირებული პროფესორი
ლელა თოგოშვილი-ასისტენტ-პროფესორი
მარიამ არხოშაშვილი -სტუდენტი

ნელი ბაბუციძე -ბიბლიოთეკის გამგე