2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

06 ოქტომბერი, 2016საბაკალავრო და სამაგისტრო (მეორე წლის) საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის:

ა) შემოდგომის სემესტრი:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 03 სექტემბერი, 2018 -21 სექტემბერი, 2018;
ა.ა.ა)ადმინისტრაციული რეგისტრაცია პირველი წლის (2018-2019 სასწავლო წლის ჩარიცხვა)
სტუდენტებისთვის- 17 სექტემბერი, 2018 - 21 სექტემბერი, 2018;
ა.ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 17 სექტემბერი, 2018 - 11 იანვარი, 2019;
ა.გ) შუალედური გამოცდები - 22 ოქტომბერი, 2018 – 02 ნოემბერი, 2018;
ა.დ) დასკვნითი გამოცდები - 21 იანვარი, 2019 - 08 თებერვალი, 2019;
ა.ე) დამატებითი გამოცდები - 11 თებერვალი, 2019 - 22 თებერვალი, 2019.
ა.ვ) საშობაო არდადეგები - 31 დეკემბერი-07 იანვარი

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 11 თებერვალი, 2019 – 28 თებერვალი, 2019;
ბ.ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 25 თებერვალი, 2019 – 14 ივნისი, 2019;
ბ.გ) შუალედური გამოცდები - 01 აპრილი, 2019 - 12 აპრილი, 2019;
ბ.დ) დასკვნითი გამოცდები - 17 ივნისი, 2019 - 05 ივლისი, 2019;
ბ.ე) დამატებითი გამოცდები - 08 ივლისი, 2019- 19 ივლისი, 2019.


სამაგისტრო (პირველი წლის) საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის:

გ) შემოდგომის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 05 ოქტომბერი, 2018 - 12 ნოემბერი, 2018;
გ.ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 08 ოქტომბერი, 2018 -25 იანვარი, 2019;
გ.გ) შუალედური გამოცდები - 12 ნოემბერი, 2018- 23 ნოემბერი, 2018;
გ.დ) დასკვნითი გამოცდები - 28 იანვარი, 2019 - 15 თებერვალი, 2019;
გ.ე) დამატებითი გამოცდები - 18 თებერვალი, 2019 – 01 მარტი, 2019;

დ) გაზაფხულის სემესტრი:
დ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 18 თებერვალი, 2019- 08 მარტი, 2019;
დ.ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 04 მარტი,2019 - 21 ივნისი,2019;
დ.გ) შუალედური გამოცდები - 08 აპრილი, 2019 -19 აპრილი, 2019;
დ.დ) დასკვნითი გამოცდები - 24 ივნისი,2019 - 12 ივლისი,2019;
დ.ე) დამატებითი გამოცდები - 15 ივლისი,2019 - 26 ივლისი,2019.

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისთვის:

ა) შემოდგომის სემესტრი:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 15 ოქტომბერი 2018 – 17 ნოემბერი 2018;
ა.ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 15 ოქტომბერი 2018 – 1 თებერვალი 2019;
ა.გ) შუალედური გამოცდები - 19 ნოემბერი 2018 –30 ნოემბერი 2018;
ა.დ) დასკვნითი გამოცდები - 4 თებერვალი 2019- 22 თებერვალი 2019;
ა.ე) დამატებითი გამოცდები - 25 თებერვალი 2019– 7 მარტი 2019.

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია -4 მარტი 2019-29 მარტი 2019
ბ.ბ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 11 მარტი 2019– 28 ივნისი 2019;
ბ.გ) შუალედური გამოცდები - 15 აპრილი 2019 –26 აპრილი 2019;
ბ.დ) დასკვნითი გამოცდები - 1 ივლისი 2019- 19 ივლისი 2019;
ბ.ე) დამატებითი გამოცდები - 22 ივლისი 2019– 2 აგვისტო 2019.

ა.გ) უქმე დღეები:

23 ნოემბერი -გიორგობა;
01-02 -იანვარი -ახალი წელი;
19 იანვარი-ნათლისღება;
03 მარტი - დედის დღე;
08 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე;
09 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე;
24 აპრილი- 28 აპრილი- -სააღდგომო დღეები;
09 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
12 მაისი - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე.

 

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

შეხვედრა

გორის უნივერსიტეტში გამართული შეხვედრა ქართულ-ებრაულ ურთიერთობებს და ქართველი ებრაელების შემოქმედებას ეძღვნებოდა.

15 ოქტომბერი, 2019 სრულად ნახვა

შეხვედრა

2 ოქტომბერს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი შეხვდა გორის, ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრებს და სკოლის დირექტორებს.

03 ოქტომბერი, 2019 სრულად ნახვა