მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

 

  1. პრაქტიკოსი ექთანი - მეხუთე საფეხური 
  2. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი - მეხუთე საფეხური
  3. ღონისძიების მენეჯერი-მეხუთე საფეხური
  4. ვებ-პროგრამისტი-მეხუთე საფეხური
  5. კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი -მეხუთე საფეხური
  6. სასტუმრო საქმის სპეციალისტი-მეოთხე საფეხური
  7. ბიბლიოთეკარი-მეოთხე საფეხური
  8. სარეკლამო აგენტი-მეოთხე საფეხური