ტენდერები


კონფერენციის კრებულების_ წიგნის და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა

საოფისე მანქანა დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერების და ავჯის გარდა

სასწავლო დამხმარე საშუალებების და მოწყობილობების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

უნივერსიტეტის მე-5 კორპუსში ოთახის მოწყობის გეგმა-ნახაზი

უნივერსიტეტის მე-5 კორპუსში ოთახის მოწყობის სატენდერო დოკუმენტაცია

უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებისათვის ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

კომპიუტერული მოწობილობებისა და  აქსესუარების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

რძის პროდუქტების  შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

რძის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა

საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

აუდიტის მომსახურების სატენდერო დოკუმენტაცია

ავეჯის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

კომპიუტერული მოწობილობებისა და  აქსესუარების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

საოფისე მანქანა დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერების და ავჯის გარდა

სასწავლო დამხმარე საშუალებების და მოწყობილობების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

ბიბლიოთეკის შენობის სახურავის მოწყობის ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

----------------------------------------------------------------

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

კომპიუტერული აქსესუარების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

ქსელის მარშრუტიზატორის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

კარტრიჯების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

აუდიტის მომსახურების სატენდერო დოკუმენტაცია

ავეჯის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

ტრიპლეტებისა და ბუკლეტების ბეჭდვა და მასთან დაკავირებული მომსახურება

საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

გორის უნივერსიტეტის ჟურნალ-გაზეთების ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების - დიპლომების - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

აპარატურის შეკეთება - სატენდერო დოკუმენტაცია

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია 

ბრენდირებული ნივთების ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

აუდიტის მომსახურების სატენდერო დოკუმენტაცია

საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

კომპიუტერული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურების  სატენდერო დოკუმენტაცია

ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის მე-6 მე-7 კრებულები პროფესორთა ნაშრომების ბეჭდვა

შენობის დასრულების სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვა  გეგმა-ნახაზები

მე-7 სამეცნიერო კრებულების ბეჭდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურეობის შესყიდვა

კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

ნაბეჭდი წიგნების შესყიდვის გამარტივებული ელ. ტენდერი

საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია

აუდიტორული მომსახურებები

სატრანსპოტო საშუალებების მომსახურების ტენდერი

პროფესორების ნაშრომებისა და კონფერენციის კრებულების ბეჭდვა

პროფესორთა ნაშრომებისა და ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი კონფერენციის კრებულების ბეჭდვა

ჟურნალ-გაზეთების ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

აპარატურის შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

კავშირგაბმულობის მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი სატენდერო

საოფისე მოწყობილობებისა და მარაგის შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სამეცნიერო კონფერენცია

2020 წლის 23 სექტემბერს დისტანციური ფორმით ჩატარდა სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა და შიდა ქართლის სკოლების საშუალო...

23 სექტემბერი, 2020 სრულად ნახვა

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის გაფორმდა...

22 სექტემბერი, 2020 სრულად ნახვა