საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა

14 March,2017

საქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოდან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიღებული ინფორმაციის თანახმად, გაცნობებთ, რომ საფრანგეთის უნივერსიტეტი პარიზი-საკლეი (Université Paris-Saclay) აცხადებს საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამას 2017-2018 აკადემიური წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.
განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ როგორც ფრანგულენოვან, ისე ინგლისურენოვან სტუდენტებს. აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა მოიცავს 45 მიმართულებს, რომელიც დაყოფილია 8 სკოლის მიმართულებით, ესენია: 1.ბიომრავალფეროვნება, სოფლისმეურნეობა და კვების მრეწველობა, საზოგადოება და გარემო (biodiversity, agriculture and food, society and the environment), 2. ბიოლოგია, მედიცინა და ფარმაცია (biology,medicine and pharmacy), 3.ინჟინერია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები (engineering, information science and technology), 4. ფუნდამეტური მეცნიერებები(Basic sciences;), 5. სამართალი და პოლიტიკური მეცნიერებები (Law and Political Science) 6. ეკონომიკა, სოციალური მეცნიერებები და მართვა (economics,Social Sciences and Management), 7. ჰუმანიტარული მეცნიერებები (humanities), 8. სპორტის მეცნიერებები (Sports Sciences and Human Movement). დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: https://www. universite-paris-saclay.fr/en/ education/masters.
სტიპენდიის მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტიდან ელ.ფოსტის მეშვეობით მიიღებენ ოფიციალურ წერილს უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ და ამავდროულად ნებართვას სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთებისა. სტიპენდია გაიცემა მხოლოდ იმ პირებზე, რომელიც სასტიპენდიო ჟიურის გადაწყვეტილებით მიიღებენ შეტყობინებას ელ.ფოსტის მეშვეობით დაფინანსების შესახებ.
აღნიშნულ უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სტიპენდიის მოსაპოვებლად შერჩევა იყოფა 2 ეტაპად. საქართველოს მოქალაქეები განაცხადის გაკეთებას შეძლებენ მხოლოდ მეორე ეტაპზე, იხილეთ ვებ-გვერდი:
https://www.universite-paris- saclay.fr/fr/formation/ admission.
გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მიაწოდოთ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში (3 გვერდი)

Calendar

Events See All

A memorandum of collaboration was signed by UNICEF and GSTU

A memorandum of collaboration was signed by UNICEF and GSTU on July 29, 2021.  UNICEF Georgia Representative, Ghassan Khalil visited the university, the...

28 July, 2021 See More

foundation of a permanent conference of rectors of regional universities

On July 9, 2021 within the framework of RURD, an institutional development project of ERASMUS+, a meeting took place at Akaki Tsereteli State University,...

09 July, 2021 See More