სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ეროვნული და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნისა და შიდა ქართლის რეგიონის ინტერესების გათვალისწინებით:

  • ახორციელებს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, დემოკრატიული და მაღალი სამოქალაქო შეგნების მქონე სპეციალისტების მომზადებაზე ორიენტირებულ სამივე საფეხურის აკადემიურ და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ინკლუზიური განათლების პრინციპების გათვალისწინებით.
  • უზრუნველყოფს პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წარმართვას აკადემიური თავისუფლებისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით.
  • უზრუნველყოფს საუნივერსიტეტო საზოგადოების წევრების პიროვნული პოტენციალის რეალიზებასა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას;
  • ახორციელებს საზოგადოების განვითარებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას, მათ შორის უწყვეტი განათლების პროგრამებისა და მომსახურებების, სპორტული და კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობებისა და სოციალური პროექტების შეთავაზებით.
  • ავითარებს პარტნიორულ ურთიერთობებს ქვეყნისა და უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ხელს უწყობს სტუდენტების, პროფესიული სტუდენტების და პერსონალის მობილობას, მათ ჩართულობას ერთობლივ პროექტებში.

 

 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

პროფესორ ოთარ ჯანელიძის 70 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია

2024 წლის 23 მაისს გაიმართა ქართველი ისტორიკოსის, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ოთარ ჯანელიძის 70 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო...

23 მაისი, 2024 სრულად ნახვა

კაროლი გასპარის უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის,...

მიმდინარე წლის 20-22 მაისს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში გაიმართა კაროლი გასპარის უნივერსიტეტის ინგლისური...

23 მაისი, 2024 სრულად ნახვა