წიგნები

 

 1. ივანე მაჩაბელი (ცხინვალის ქართული პერიოდიკის მიხედვით), გორი 1998, რედაქტორი საქართველოს მწერალთა კავშირის ცხინვალის რეგიონული ორგანიზაციის პასუხისმგებელი მდივანი ნელი ჩალაური; 
 2. ომამდელი პერიოდის ცხინვალის ქართული გაზეთი (1933-1940), /ავტორეფერატი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად/, თბილისი 1999, ხელმძღვანელი: პროფ. სოსო სიგუა;
 3. XX საუკუნის ცხინვალის ლიტერატურულ-კულტურული ცხოვრების ისტორიისათვის, (ნაწ. I), თსუ, თბილისი 2003, რედაქტორი პროფ. ნოდარ ტაბიძე, რეცენზენტები: პროფ. შოთა ქურდაძე, პროფ. თამილა გოგოლაძე;
 4. XX საუკუნის ცხინვალის ლიტერატურულ-კულტურული ცხოვრების ისტორიისათვის, (ნაწ. II), თსუ, თბილისი 2004, რედაქტორი: პროფ. ნოდარ ტაბიძე, პროფ. ჯემალ აჯიაშვილი, რეცენზენტები: პროფ. შოთა ქურდაძე, პროფ. ზაზა ცოტნიაშვილი;
 5. XX საუკუნის ცხინვალის ლიტერატურულ-კულტურული ცხოვრების ისტორიისათვის, (ნაწ. III-IV), თსუ, თბილისი 2005, რედაქტორი პროფ. ნოდარ ტაბიძე, რეცენზენტები: პროფ. შოთა ქურდაძე, პროფ. ნოდარ მესხრიკაძე;
 6. რეგიონული პრესის ქმედითუნარიანობისა და ეფექტურობის პრობლემა ქართულ-ოსური ეთნოკონფლიქტის პერიოდში, თბილისი 2007, რედაქტორი: პროფ. ნოდარ ტაბიძე, რეცენზენტები: პროფ. სოსო სიგუა, პროფ. გენადი ბურჭულაძე;
 7. ჟურნალისტური ძიებანი, თბილისი 2008, რედაქტორი პროფ. ზაზა ცოტნიაშვილი, რეცენზენტები: პროფ. შოთა ქურდაძე, პროფ. გიორგი სოსიაშვილი;
 8. ცხინვალის ლიტერატურული და კულტურული ცხოვრების ისტორია, თბილისი 2011, კონსულტანტი: პროფ. ნოდარ ტაბიძე, ტექ. რედაქტორი: პროფ. იოსებ ალიმბარაშვილი;
 9. ეპოქათა სამანებთან, თბილისი 2011, რედაქტორი პროფ. გიორგი სოსიაშვილი, რეცენზენტები: პროფ. შოთა ქურდაძე, პროფ. იოსებ ალიმბარაშვილი;
 10. კავკასიურ ენათა მესაიდუმლე, თბილისი 2012, რედაქტორები: პროფ. გიორგი გოგოლაშვილი, პროფ. თეა ბურჭულაძე;
 11. შიდა ქართლის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრების ისტორიიდან, თბილისი 2013, რედაქტორი პროფ. სოსო სიგუა, რეცენზენტები: პროფ. შოთა ქურდაძე, პროფ. ქეთევან ბარბაქაძე;
 12. გორი XIX საუკუნის რუსულ წყაროებში (ГОРИ В РУССКИХ ИСТОЧНИКАХ XIX ВЕКА), თბილისი 2014, რედაქტორი პროფ. სოსო სიგუა, რეცენზენტი: პროფ. გიორგი სოსიაშვილი;
 13. ახალი ამბების ჟურნალისტიკა, თბილისი 2015, რედაქტორი პროფ. იოსებ ჭუმბურიძე, რეცენზენტი: პროფ. სოსო სიგუა;
 14. ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიის საკითხები, თბილისი 2015, რედაქტორი პროფ. იოსებ ჭუმბურიძე;
 15. მღვდელი იროდიონ ოქროპირიძე და ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მოღვაწეობა ცხინვალში, თბილისი 2017, რედაქტორი პროფ. სოსო სიგუა, რეცენზენტები: პროფ. თამილა გოგოლაძე, ზურაბ ოქროპირიძე;
 16. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ცხინვალში, თბილისი 2018, რედაქტორი პროფ. გიორგი სოსიაშვილი;
 17. ცხინვალის ლიტერატურული და კულტურული ცხოვრების  ისტორია, თბილისი 2019, რედაქტორი პროფ. სოსო სიგუა;
 18. ცხინვალი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში (1918-1921), თბილისი 2019, რედაქტორი პროფ. ოთარ ჯანელიძე;