შეხვედრა მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით დაინტერესებულ სტუდენტებთან

19 ივნისი,2020

19 ივნისს გაიმართა განთლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ადმინისტრაციის შეხვედრა ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით დაინტერესებულ სტუდენტებთან. მათ განემარტათ, რომ 2017 წელს და შემდგომ ჩარიცხული სტუდენტებისათვის მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტიანი) საგანმანათლებლო პროგრამის ინტეგრაცია საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობით დაუშვებელია და შესაბამისად, სტუდენტები მას ვერ აირჩევენ დამატებითი პროგრამის სახით.

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ომში დაღუპულ მეომრების ხსოვნა

2008 წლის საომარი მოქმედებებიდან 12 წლისთავზე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლებმა პატივი მიაგეს...

08 აგვისტო, 2020 სრულად ნახვა

კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საზეიმო ღონისძიება

მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები საზეიმო ღონისძიება.შეხვედრა გახსნა გორის უნივერსიტეტის...

05 აგვისტო, 2020 სრულად ნახვა