კონფერენცია 2020

10 ოქტომბერი, 2019

 

Antalya International Academic Conference on Humanities&Social Sciences
March 22-25, 2020
https://www.globalacademicinstitute.com/conferences/2020-antalya-international-academic-conference-on-humanities-social-sciences/

International Conference on Leadership, Education, Business, Social Science and Humanities (LEBS)
18th January 2020 Budapest, Hungary
https://conferencealerts.com/show-event?id=219497

Multidisciplinary Innovative Research Practices (MIRP-20)
25th January 2020 Madrid, Spain
https://conferencealerts.com/show-event?id=219705

Translation, Inclusivity, and Educational Settings
27th February 2020 Naples, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=220542

2020 Antalya International Academic Conference on Education and Teaching
22nd March 2020 Antalya, Turkey
https://conferencealerts.com/show-event?id=220631

2020 International Conference on Education and Learning (ICEL)
30th March 2020 Kyoto, Japan
https://conferencealerts.com/show-event?id=220178

The Meaning of Life: An Inclusive Interdisciplinary Conference
4th April 2020 Lisbon, Portugal
https://conferencealerts.com/show-event?id=219694

2nd Int. Conference on Multidisciplinary Research in Business Economics, Social Sciences, Humanities & Management
9th May 2020 Paris, France
https://conferencealerts.com/show-event?id=220695

The 11th Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2020)
24th May 2020 Tokyo, Japan
https://conferencealerts.com/show-event?id=220148

The Future of Education International Conference - 10th edition

18th June 2020 Florence, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=220392

The Future of Education International Conference - 10th edition
18th June 2020 Florence, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=220345

LLLC2020- 7th International Conference on Language, Literature, Linguistics and Communication 2020
18th to 19th June 2020 Singapore
https://conferencealerts.com/show-event?id=220345

13th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 13-14 July, Bangkok
13th July 2020 Bangkok, Thailand
https://conferencealerts.com/show-event?id=220298

17th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 31 Aug -01 Sep, Barcelona
31st August 2020 Barcelona, Spain
https://conferencealerts.com/show-event?id=220761

ICSD 2020 : 8th International Conference on Sustainable Development, Rome, Italy
9th September 2020 Rome, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=219643

International Conference on COPD and Asthma
24th September 2020 Paris, France
https://conferencealerts.com/show-event?id=220439

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

სემინარი უნივერსიტეტში “ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი“

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 27 და 29 ნოემბერს გაიმართა ტრენინგ-სემინარი ახალგაზრდა ამომრჩეველებისთვის “ინფორმირებული...

04 დეკემბერი, 2019 სრულად ნახვა

საჯარო ლექცია

2019 წლის 3 დეკემბერს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში...

03 დეკემბერი, 2019 სრულად ნახვა