კონფერენცია 2020

10 ოქტომბერი, 2019

 

Antalya International Academic Conference on Humanities&Social Sciences
March 22-25, 2020
https://www.globalacademicinstitute.com/conferences/2020-antalya-international-academic-conference-on-humanities-social-sciences/

International Conference on Leadership, Education, Business, Social Science and Humanities (LEBS)
18th January 2020 Budapest, Hungary
https://conferencealerts.com/show-event?id=219497

Multidisciplinary Innovative Research Practices (MIRP-20)
25th January 2020 Madrid, Spain
https://conferencealerts.com/show-event?id=219705

Translation, Inclusivity, and Educational Settings
27th February 2020 Naples, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=220542

2020 Antalya International Academic Conference on Education and Teaching
22nd March 2020 Antalya, Turkey
https://conferencealerts.com/show-event?id=220631

2020 International Conference on Education and Learning (ICEL)
30th March 2020 Kyoto, Japan
https://conferencealerts.com/show-event?id=220178

The Meaning of Life: An Inclusive Interdisciplinary Conference
4th April 2020 Lisbon, Portugal
https://conferencealerts.com/show-event?id=219694

2nd Int. Conference on Multidisciplinary Research in Business Economics, Social Sciences, Humanities & Management
9th May 2020 Paris, France
https://conferencealerts.com/show-event?id=220695

The 11th Asian Conference on the Social Sciences (ACSS2020)
24th May 2020 Tokyo, Japan
https://conferencealerts.com/show-event?id=220148

The Future of Education International Conference - 10th edition

18th June 2020 Florence, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=220392

The Future of Education International Conference - 10th edition
18th June 2020 Florence, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=220345

LLLC2020- 7th International Conference on Language, Literature, Linguistics and Communication 2020
18th to 19th June 2020 Singapore
https://conferencealerts.com/show-event?id=220345

13th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 13-14 July, Bangkok
13th July 2020 Bangkok, Thailand
https://conferencealerts.com/show-event?id=220298

17th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 31 Aug -01 Sep, Barcelona
31st August 2020 Barcelona, Spain
https://conferencealerts.com/show-event?id=220761

ICSD 2020 : 8th International Conference on Sustainable Development, Rome, Italy
9th September 2020 Rome, Italy
https://conferencealerts.com/show-event?id=219643

International Conference on COPD and Asthma
24th September 2020 Paris, France
https://conferencealerts.com/show-event?id=220439

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

შეხვედრა უნივერსიტეტის ინგლისური ენის პროფესორ-მასწავლებლებთან

2020 წლის 13 იანვარს სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ლიტერატურის ბიბლიოთეკაში გაიმართა ენების ცენტრის მორიგი შეხვედრა უნივერსიტეტის...

15 იანვარი, 2020 სრულად ნახვა

საახალწლო კონცერტი

2019 წლის 27 დეკემბერს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა საახალწლო კონცერტი. კონცერტში მონაწილეობდნენ გორის უნივერსიტეტის შემოქმედებით ცენტრებში...

27 დეკემბერი, 2019 სრულად ნახვა