აკადემიური საბჭო

 ადგენილებები  

 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრები

 გიორგი სოსიაშვილი - რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

  1. ელდარ მამისთვალიშვილი - პროფესორი
  2. ოთარ ჯანელიძე - პროფესორი

 

განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

  1. ნელი გოგინაშვილი - პროფესორი
  2. თინათინ იოსებიძე - ასოცირებული პროფესორი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი:

  1. თამარ მაკასარაშვილი- პროფესორი
  2. თეა ხორგუაშვილი - პროფესორი