კონფერენცია 2015


12 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

14-15 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
17 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 
23 აპრილი - შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა სამეცნიერო კონფერენცია „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“
30 აპრილი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებელთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია
05 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, გორისა და ატენის ეპარქია, წმინდა მღვდელმთავარ ალექსანდრეს (ოქროპირიძე) დაბადებიდან 190-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 
12 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
20 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ოთარ ჩხეიძის სახელობის ქართული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტი, აკაკი წერეთლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 
22 ივნისი  შპს „თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი“, შპს „თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი“, შპს „გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი“ და სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მესამე გაერთიანებული საუნივერსიტეტო კონფერენცია „მეცნიერება განვითარებისა და წინსვლისათვის“ (შენიშვნა: კონფერენცია ჩატარდა გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში. ეს უნივერსიტეტი იყო ძირითადი ორგანიზატორი)
26 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა ერთობლივი საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე სამართლის აქტუალური საკითხები“ 
16 ივლისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
22 ივლისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 
12 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი; გიორგი მაჩაბლის ფონდი, გიორგი მაჩაბლის დაბადებიდან 130-ე და გარდაცვალებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ემიგრაცია XXI საუკუნის გადასახედიდან“
13-14 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „განათლება XXI საუკუნეში“
17 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, დიმიტრი მეღვინეთხუ¬ცესი¬შვი¬¬ლის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუნივერსი-ტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
11-12 დეკემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია