კონფერენციები 2020


06 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკა და ბიზნესი: გამოწვევები და პერსპექტივები“

07 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, სტუდენტთა მესამე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამართლის აქტუალური საკითხები“

21 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

29 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შიდა ქართლის სკოლების მოსწავლეთა სასწავლო-შემეცნებითი კონფერენცია - „უნივერსიტეტი სკოლებისთვის“

22 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია

23 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

24 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

25 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკისა და მეთოდიკის კათედრა, სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება - მომავლის ინვესტიცია“

26 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, სტუდენტთა მეშვიდე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“

26 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „COVID19-ის გამოწვევები“

23 სექტემბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა და შიდა ქართლის სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“

25 სექტემბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია

16 დეკემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცამეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლებისა და მეცნიერების ინოვაციური განვითარება: მიმართულებები, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“

17-18 დეკემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ოთარ ჩხეიძის დაბადებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია