კონფერენციები 2018

 

11 იანვარი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამართლის აქტუალური საკითხები“

23 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

13 აპრილი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შიდა ქართლის სკოლების მოსწავლეთა სასწავლო-შემეცნებითი კონფერენცია - „უნივერსიტეტი სკოლებისთვის“

24 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, სტუდენტთა მეხუთე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“

15-17 მაისი - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა - 100“ (კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის გამოცხადების 100 წლისთავს)

06 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

08 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია

14 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

24 სექტემბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა და შიდა ქართლის სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია „იპოვე შენი მომავალი ჩვენთან“

25 სექტემბერი - სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია

28-29 სექტემბერი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“, პარტნიორი უნივერსიტეტები: გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (შენიშვნა: აღნიშნული კონფერენცია ჩატარდა თბილისში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იყო კონფერენციის მთავარი ორგანიზატორი)

01 ოქტომბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (საქართველო), დავიდ იელინის სახელობის განათლების აკადემიური კოლეჯი (ისრაელი), სამეცნიერო კონფერენცია "ინტერკულტურული დიალოგი და განათლების განვითარება"

30 ოქტომბერი - 01 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თურქეთის საისტორიო საზოგადოება, მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „ქართულ-თურქული ურთიერთობები“ (შუა საუკუნეებში ქართულ-თურქული ურთიერთობები)

16-17 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეთერთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება და მეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები“