საერთაშორისო კონფერენცია 2013 წელი


14 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
15-16 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, წმინდა ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და გარე სამყარო“
15-16 ნოემბერი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“